Dragon

Dragon 6258 Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit

Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit - Image 1
Skala: 1:35
Producent: Dragon
Produktkode: dra6258
Aktuel tilgængelighed: midlertidigt ikke tilgængelig
Sidst tilgængelig: 16.1.2022
425.68 DKK -5% 404.30 DKK eller 38300 points

Indeholder 25% moms
ved forsendelse til landet: DENMARK
For at ændre land klik her

Hvis en given vare p.t. ikke er tilgængelig, indtast din e-mail adresse ovenfor,
og du modtager en automatisk besked så snart den sælges igen!

Kan vi hente en vare hjem, der ikke er på siden eller ikke er tilgængelig?

Grundlæggende oplysninger

ProducentDragon
Produktkodedra6258
Vægt:0.49 kg
Ean:089195862587
Skala1:35
Tilføjet til kataloget:10.3.2011
Tags:Panzerjager-I

Panzerjager I by³ niemieckim niszczycielem czo³gów z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w na prze³omie lat 1939 i 1940, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1940-1941, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 200 wozów. Panzerjager I by³ napêdzany pojedynczym silnikiem Maybach NL 38TR  o mocy 100 KM. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata PaK 36 (t) kal. 47 mm.

Panzerjager I powsta³ w wyniku poszukiwania przez Wehrmacht zastosowania do wycofywanych ze s³u¿by po kampanii wrze¶niowej w 1939 roku czo³gów PzKpfw I. Po dostosowaniu ich kad³uba do monta¿u czechos³owackiej armaty produkcji Skody kal. 47 mm, okaza³o siê, ¿e mo¿na je wykorzystaæ jako ca³kiem udane niszczyciele czo³gów. Tak powsta³ w³a¶nie Panzerjager I. Jego produkcja seryna odbywa³a siê w zak³adach Alkett oraz Daimler-Benz. Do jego sporych plusów nale¿a³ niski koszt produkcji, niez³e parametry balistyczne armaty oraz dobra manewrowo¶æ. Najwiêkszym minusem okaza³ siê bardzo s³aby pancerz. Panzerjager I zosta³ wykorzystany bojowo po raz pierwszy w kampanii francuskiej w 1940 roku. W latach 1941-1942 s³u¿y³ tak¿e w Afryce Pó³nocnej. Jednostki wyposa¿one w Panzerjager I wziê³y te¿ udzia³ w pocz±tkowej fazie wojny ze Zwi±zkiem Radzickim, czyli w operacjach Barbarossa i Tajfun. Po 1942 roku pojazd by³ wycofywany ze s³u¿by.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fejl i beskrivelsen? Meld problemet
Hvad vores kunder siger
Tilføj din mening om: Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit
Tilføjet til kataloget: 10.3.2011
Aktuel tilgængelighed: midlertidigt ikke tilgængelig
  • varen er tilgængelig
  • varen er ikke tilgængelig
  • varen er tilgængelig på individuel anmodning
  • varelevering
  • ingen
  • 1 stk.
  • 2 stk.
  • 3-5 stk.
  • 6-10 stk.
  • over 10 stk.
Kan vi hente en vare hjem, der ikke er på siden eller ikke er tilgængelig?
Evt. supplerende informationer

Skala: 1:35
Producent: Aber
Produktkode: abe35068
Tilgængelighed: på lager!

154.71 DKK eller 13900 points

Skala: 1:35
Producent: Aber
Produktkode: abe35069
Tilgængelighed: på lager!

121.86 DKK eller 11000 points

Skala: 1:35
Producent: Aber
Produktkode: abe35071
Tilgængelighed: på lager!

154.71 DKK eller 13900 points

Skala: 1:35
Producent: Aber
Produktkode: abe35070
Tilgængelighed: på lager!

121.86 DKK eller 11000 points

Skala: 1:35
Producent: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkode: VOY-PE35319
Tilgængelighed: tilgængelig på bestilling

233.24 DKK eller 21000 points

Skala: 1:35
Producent: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkode: VOY-PE35320
Tilgængelighed: tilgængelig på bestilling

175.90 DKK eller 15800 points

Skala: 1:35
Producent: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkode: VOY-PE35440
Tilgængelighed: tilgængelig på bestilling

233.24 DKK eller 21000 points

Skala: 1:35
Producent: PanzerArt
Produktkode: PNZRE35-248
Tilgængelighed: på lager!

47.80 DKK eller 4300 points

Skala: 1:35
Producent: Star-Decals
Produktkode: SRD-35-937
Tilgængelighed: på lager!

72.29 DKK eller 6500 points

Skala: 1:35
Producent: Star-Decals
Produktkode: SRD-35-928
Tilgængelighed: på lager!

92.90 DKK eller 8400 points

Skala: 1:35
Producent: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkode: VOY-FE35010
Tilgængelighed: tilgængelig på bestilling

38.86 DKK eller 3500 points

Skala: 1:35
Producent: Aber
Produktkode: abe35A093
Tilgængelighed: på lager!

60.82 DKK eller 5500 points

Lignende produkter

Skala: 1:35
Producent: Italeri
Produktkode: ita6577
Tilgængelighed: på lager!

206.03 DKK eller 18500 points

Skala: 1:35
Producent: Trumpeter
Produktkode: tru00369
Tilgængelighed: på lager!

338.21 DKK eller 30400 points

Skala: 1:35
Producent: Trumpeter
Produktkode: tru00368
Tilgængelighed: på lager!

355.70 DKK eller 32000 points