Returneringer:

Fortrydelsesformular

SUPER HOBBY.DK
PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka, Polen:

Jeg/Vi (1) meddeler (1) hermed min/vores (1) fortrydelse af kontrakten vedrørende salg af genstanden (1) serviceydelsen (1) herunder
Bestilt den (1) /modtaget den (1)
Forbrugerens(nes) navn(e)
Forbrugerens(nes) adresse
Forbrugerens(nes) underskrift (alene såfremt denne meddelelse afgives i papirform)
Dato
(1) Streg det over som ikke er relevant.